Proč?

Někteří z nás si zajisté ještě pamatují idylickou dobu svého dětství, kdy jsme za chalupou běhali v kraťasech po rozkvetlé louce plné motýlů, v potoce chytali raky, v tůních žáby a pulce a v remízcích mezi poli plašili hejna koroptví. Dnes již tuto idylku na mnoha místech naší země bohužel neprožijete.

Dnes převládá snaha o ekonomické využití doslova každého metru čtverečního pole, louky či lesního porostu a velmi často i za cenu rozsáhlého poškození krajiny a přírody v jehož důsledku dochází k vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů, vysychání, erozi půdy, kontaminaci vod atd.

Ne všichni ale chtějí jít touto cestou!

Naštěstí přibývá jedinců, občanských sdružení i obcí, kteří chtějí udělat něco pro nápravu a změnit v rámci svých možností věci k lepšímu.

Přijďte se podívat, nechte se inspirovat, vytvořte vlastní přírodní biotop. Rádi a ochotně Vám nabídneme naše zkušenosti i rady, nebo pro Vás tůň či mokřad vybudujeme, vysadíme alej, remíz , stromořadí...

img2

Pro koho?

„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

Antoine de Saint-Exupéry

Zachovejme tudíž jedinečnou krásu a rozmanitost přírody nejen pro lidi, ale především pro její podstatu samu, jejíž jsme nedílnou součástí.

Kde?

„Kde je vůle, tam je cesta.“ Téměř všude se dá přírodě nějak pomoci, pokud opravdu chceme. Nutno ovšem přihlédnout ke konkrétní situaci a lokálním podmínkám, obzvláště při budování tůní a mokřadů

Z našich projektů

Ukázky námi realizovaných projektů. Více fotografií a dokumentace najdete v galerii "Naše projekty" a v sekci "Připravujeme".